Een overzicht van een aantal grote projecten (Klik op de titel of de foto). 
Deze projecten hebben een schat aan fotomateriaal opgeleverd dat voor een deel op aparte sites is ondergebracht. 

 

Het Orkest van de 21e eeuw   (Portretten van 70 studenten op hun kamer)  1999-2000. 
Rond de millennium-wisseling ontstond dit eerste grote fotoproject. 
Het bestaat uit een serie van ruim 70 studentenportretten en -stillevens.
Gefotografeerd in klassiek zwart-wit, in en rond de voor de foto niet-opgeruimde kamers van de studenten in diverse universtiteits- en hogeschoolsteden.
In hun netste kleding.

Het orkest van de 21e eeuw, studentenportret

 

 

Butoh  (2012-2013) Een uitgebreid fotografisch project rond dit moderne bewegingstheater. Luc ten Klooster kroop dicht op de huid van de dansers.

Butoh fotografie

 

 

Voetstappen in het zand   Een foto- en video project rond de Amelandse volkslegende van Rixt van het Oerd.
In 2019-2020, ter gelegenheid van Kunstmaand Ameland 2019, museum Swartwoude in Buren (fr)

 

 

En uit de Aarde verscheen de Mens (2017) Uit stof zijn wij geboren en tot stof zullen wij wederkeren.
Met het monumentale 10m brede 'Ecce homo' , diverse andere papierwerken, vele foto's en uiteindelijk ook een boek.

Een project dat drie jaar in beslag heeft genomen. 
Solo expositie in Kloosterbibliotheek Wittem met vervolgexposities.

Zie ook de pagina in de galerie