Grote solo-expositie op uitnodiging in de galerie van Kulturwerk Aachen.
Noteer ook alvast de Finissage op zaterdag 9 november 17.00 uur! 

 

 

1 november tot 1 april 2020 te zien: 

'VOETSTAPPEN IN HET ZAND' , een foto-, video- en gedichteninstallatieproject gebaseerd op de legende van de Amelandse strandjutter en heks Rixt van het Oerd.

Rond deze volkslegende heb ik een fotoserie en een videoinstallatie gecreëerd met aanvullende gedichten/teksten. Rixt wordt meestal afgebeeld als een oude kromgegroeide heks. Maar het tragische verhaal van Rixt bevat universele gegevens als eenzaamheid, verlangen en liefde. En laat zich daarom ook vertalen naar de tragiek van ons eigen leven. In mijn versie wordt een veel jongere Rixt weergegeven, een vluchtelinge op zoek naar zichzelf in het wijdse Amelandse landschap van duinen, zee en wadden. Dit project zal gepresenteerd worden tijdens Kunstmaand Ameland 2019 (1 t/m 30 november) in het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude in Buren. Na afloop van de Kunstmaand blijft de installatie nog tot 1 april 2020 te zien in het museum. Van het project zal dan ook een klein foto- en tekstboek verkrijgbaar zijn. 

 

In wording: 'THE GREAT SILENCE BEHIND CLOSED DOORS', een conceptueel foto- en videoproject.

Het 'gekkenhuis'', in het verleden een mensonwaardig instituut, waar uit de maatschappij geweerde en verstoten mensen op vaak zeer twijfelachtige gronden een etiket kregen opgeplakt en waar psychische en fysieke mishandeling dagelijks op de loer lagen. Maar ook in de huidige psychiatrische zorg is nog lang niet overal in de wereld alles op orde. 

 

 

'EN UIT DE AARDE VERSCHEEN DE MENS'

Een uitgebreid project rondom onze vergankelijkheid dat drie jaar in beslag genomen heeft. Bestaande uit een groot fotografisch onderdeel waarvoor 21 mensen model stonden (en waaruit het grote 10m brede werk 'Ecce Homo' ontstond) en een objecten-onderdeel. In het hele project staat het gebruik van leem centraal als metafoor voor onze vergankelijkheid. Zie voor uitgebreide informatie deze speciaal hiervoor gemaakte site en de betreffende pagina's in de galerie. Na de eerste expositie in Wittem in 2017 volgde in april-mei 2019 een kleinere in Geilenkirchen (D) en wederom (5 oktober-9 november 2019) een grote solo-expositie bij Galerie Kulturwerk Aachen e. V.
Voor het boek dat van dit project gemaakt is zie de betreffende informatiepagina.

 

KLOOSTERBIBLIOTHEEK WITTEM
In deze prachtige zaal in het uiterste zuiden van ons land kreeg ik de gelegenheid om te experimenteren met de ruimte. Het werd een doorlopende onderzoekingstocht die nog steeds niet afgelopen is. Belangrijk voor mij was iets te creëren dat direct verband hield met de historie van de zaal (bibliotheek van een Rooms-Katholiek seminarie) en de huidige functie als cultureel centrum. Uiteraard is het boek dan het meest voor de hand liggende verband. Het inspireerde mij om te gaan experimenteren met het maken van prints op bladzijden van oude boeken, prints die vervolgens samengevoegd konden worden tot zeer groot formaat werk. De 9 Griekse Muzen kregen zo in banier-vorm een semi-permanente plaats voor de 9 dakvensters. Maar ook een aantal op de zolder gevonden houten naamschilden die oorspronkelijk boven de boekenkasten aangaven wat de inhoud was, kregen een nieuwe plek in de vorm van een 'kroonluchter'die midden in de zaal kwam te hangen.

De Muze van de tragedie Melpomene 

Ik mocht twee grote duo-exposities in deze ruimte organiseren. 
In 2014 samen met Gerd Lebjedzinsky en geïnspireerd door Goethes Faust:  "Woorden thans genoeg gewisseld"
In 2017 samen met de (in 2018 helaas overleden) Heerlense tekstdichter Harrie Sevriens:  "En uit de Aarde verscheen de Mens" (Zie ook in de Galerie)